Aktualności

35 rocznica protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego

12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (lewe skrzydło budynku) odbyło się spotkanie poświęcone rocznicy 35-lecia protestu głodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w dniach 10-13 grudnia 1981r., którego organizatorem jest Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich Rodzin Represjonowanych w PRL-u „GODNOŚĆ” przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów i Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 odśpiewaniem hymnu.

Po czym kol. Zdzisław Łakomski przywitał przybyłych gości w osobach:

– pan Andrzej Milczanowski doradca Solidarności, opiekun głodujących w grudniu 1981r. z ramienia NSZZ „Solidarność”, były Minister Spraw Wewnętrznych,

– pan mł. insp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie,

– pan Marian Boguszyński – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Szczecinie,

– pan Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

– pan dr Paweł Skubisz – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

– oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta Szczecina.

Kol. Z. Łakomski odczytał przygotowane przemówienie przypominając jak do tego protestu doszło. Protest głodowy funkcjonariuszy MO był odpowiedzią na zwolnienie ze służby 126 milicjantów w całym kraju w tym 9 w Szczecinie, za to że w 1981 r. chcieli utworzyć Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. 9 grudnia wieczorem do głodówki przystąpiło pięciu członków Komitetu Założycielskiego ZZ FMO. Funkcjonariusze MO poprzez protest chcieli również wpłynąć na kształt procedowanej wówczas ustawy o związkach zawodowych. Apelowali o prawo do zrzeszania się w związki zawodowe na co nie chciała się zgodzić władza komunistyczna. 11.12.1981 do głodujących dołączyło jeszcze ośmiu byłych milicjantów.NSZZ „Solidarność” popierał protest i motywy, którymi kierowali się głodujący milicjanci. Nie bez powodu też na miejsce głodówki wybrano świetlicę Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Protest zakończyło wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. Cześć z głodujących milicjantów została internowana razem z działaczami „Solidarności”.

Komendant Woj. Policji w Szczecinie pan mł insp. Jacek Cegieła odczytał list Ministra Spraw wewnętrznych pana Mariusza Błaszczaka do uczestników uroczystości.

List Przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności pana Piotra Dudy odczytał kol. Zdzisław Łakomski. On także odczytał pismo gratulacyjne z Kancelarii Prezydenta RP z Biura Bezp. Narodowego

Pan Andrzej Milczanowski i inni uczestnicy w swoich wystąpieniach podkreślali niezwykłą odwagę uczestników protestu a przedewszystkim Juliana Sekuły który podczas pacyfikacji stoczni wystąpił przed szereg zomowców i żołnierzy i odczytał odezwę aby nie używali siły w stosunku do strajkujących stoczniowców.

Julian Sekuła opowiedział o swoich przeżyciach i uczuciach jakie przeżywał w tym czasie. Najpierw stojąc przed kordonami zomowców i żołnierzy, potem przy ucieczce ze Stoczni a na końcu podczas ukrywania się w mieszkaniach stoczniowców. Dziękował stoczniowcom i ich rodzinom które bez zbędnych pytań przyjęli jego – milicjanta oraz Edmunda Lajdorfa – nieznanego solidarnościowca z Białegostoku do swoich domów, narażając siebie i swoich bliskich na represje ze strony władz komunistycznych.

W uroczystości wziął również udział pan Zbigniew Wróblewski – zawodowy fotograf, który przekazał na ręce Prezesa SFMO „Godność” – kol. Juliana Sekuły, 5 oryginalnych zdjęć zrobionych 09. lub 10.grudnia 1981r. podczas  pierwszych dni głodówki milicyjnych działaczy związkowych.  Na zdjęciach znajdują się następujące osoby:

– Edward Żurawski,

– Henryk Sosnowski

– Edward Wiśniewski,

– Marian Sadłowski,

– Zdzisław Łakomski

Po wystąpieniach nastąpiło dekorowanie odznaczeniami.

Kol. Z. Łakomski został udekorowany przez Przew. Zarządu Woj. NSZZ Policjantów Mariana Boguszyńskiego – Medalem XXV-Lecia NSZZ Policjantów.

Zarząd SFMO „Godność“ uhonorował Odznaką 35-Lecia powstania OKZ ZZFMO:

–        pana Andrzeja Milczanowskiego,

–        pana mł. insp. Jacka Cegiełę,

–        pana Mariana Boguszyńskiego,

–        pana Adama Wiśniowieckiego

–        panią Janinę Wiśniowiecką,

–        pana Ludwika Karasiewicza, pośmiertnie,

–        panią Helenę Karasiewicz, pośmiertnie

–        panią Rykowską Elżbietę

–        kol. Mariana Lemke

–        kol. Henryka Sosnowskiego.

Państwo Wiśniowieccy, państwo Karasiewiczowie i pani Elżbieta Rykowska ukrywali Juliana Sekułę i Edmunda Lajdorfa po pacyfikacji Stoczni w swoich domach. Za co podziękowali osobiście i Julian Sekuła i Edmund Lajdorf. Odznakę za zmarłych państwa Karasiewiczów odebrała córka pani Renata Małgorzata Pałasz.

Za to że powyżej wymienieni obywatele Szczecina ukrywali członków naszej głodówki, m. in. Edmunda Lajdorfa członka Prezydium Zarządu Regionu podlaskiego NSZZ „Solidarność” zostali oni uhonorowani przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” pana Józefa  Mozolewskiego Medalami Honorowymi. List pana Przew. Mozolewskiego publikujemy w całości:

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” – mówi mądre przysłowie – 35 lat temu tu w Szczecinie na terenie miejscowej Stoczni znaleźliśmy się wszyscy w biedzie w walce o nasze prawa z komunistyczną władzą, i ta bieda zrodziła przyjaźń, która trwa do dnia dzisiejszego –  dlatego pozwólcie Państwo, że zwrócę się do Was dziś po prostu

Drodzy Przyjaciele !!!

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” pragnie podziękować Państwu, przyznając okolicznościowy medal za pomoc udzieloną, po wprowadzeniu stanu wojennego, przedstawicielowi naszego Regionu, który przebywał wówczas na terenie Szczecina.                                                                

Józef  Mozolewski                                      

Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”  

List ten odczytał i pamiątkowe medale wręczył pan Mieczysław Jurek – przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”.

Do podziękowań dołączyli się: Edmund  Lajdorf  były działacz … SOLIDARNOŚCI, członek Prezydium Zarządu Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”, represjonowany w latach 1981-1989 oraz

Julian Sekuła były ppor. MO, członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, represjonowany w latach 1981-1989.

Obaj byli uczestnikami protestu głodowego w Stoczni Szczecińskiej w grudniu 1981 roku. Ci  Związkowcy, dzięki odwadze i poświęceniu pracowników stoczni, znaleźli schronienie – ukrywając się przed służbą bezpieczeństwa  – za co serdecznie tym rodzinom podziękowali. w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, następującym osobom wręczono medal pamiątkowy za pomoc i ukrywanie dawnych działaczy:

-Pani Elżbiecie Zofii Rykowskiej byłej pracownicy administracji z działu „Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej” ze Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, która z narażeniem własnego bezpieczeństwa  ukrywała w  swoim mieszkaniu Edmunda Lajdorfa.

-Państwu: Janinie Wiśniowieckiej byłej pracownicy działu „Księgowości” ze  Stoczni Szczecińskiej  i Adamowi Wiśniowieckiemu byłemu pracownikowi Stoczni, Wydziału W-2 (Montaż maszyn i urządzeń okrętowych) Szefowi  Służb Porządkowych strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, zwolnionemu warunkowo z więzienia w 1983 roku ze względu na stan zdrowia, po roku odsiadki. – którzy to Państwo pomagali z narażeniem własnego bezpieczeństwa w ukrywaniu się działaczy związkowych.

-Pani: Renacie Małgorzacie Pałasz – córce rodziców Heleny i Ludwika Karasiewicz, byłych emerytów – zmarłych w 2008 roku, którzy z narażeniem własnego bezpieczeństwa ukrywali w swoim mieszkaniu Edmunda Lajdorfa i Juliana Sekułę.

-Niestety, nie mogła do nas przyjechać Pani Maria Maślanka była pracownica administracji w Stoczni działu „Księgowości” – obecnie mieszkanka Tarnowa. 90-letnia Pani Maria jest bardzo ciężko chora. Pani Maria z narażeniem własnego bezpieczeństwa pomagała w ukrywaniu Edmunda Lajdorfa. Medal pamiątkowy w najbliższym czasie odbierze rodzina.

Rocznica 35-lecia protestu głodowego na terenie stoczni znalazła szerokie zainteresowanie mediów. Członkowie SFMO „Godność” udzielili kilku wywiadów dla prasy, telewizji i radia.

W uroczystości brała również udział młodzież ze szkół szczecińskich.

Po uroczystości uczestnicy udali się na wspólny obiad

a potem do Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu „Przełomy“, gdzie zwiedzili wystawę opowiadającą najnowszą historię Sczczecina od lat 30-tych XX wieku do lat 90-tych. Była to bardzo pouczająca wyprawa w nie tak daleką przeszłość gdzie przypomniano nam m.in.wszystkie zrywy wolnościowe jak wyzwolenie Szczecina spod hitleryzmu, Rok 70 no i oczywiście lata 80-te i nasz w tym udział aż do obrad okrągłego stołu i wyborów 1989/1990.

W dniu 13.12.2016 delegacja w składzie Zdzisław Łakomski, Andrzej Proba i Edmund Lajdorf złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikami ofiar grudnia 1970 roku przy bramie stoczniowej

oraz na placu Grunwaldzkim .   Członkowie NSZZ „Solidarność“ z roku 1981 z panem Henrykiem Michałowskim na czele, zorganizowali wystawę dokumentującą nasz protest głodowy oraz wprowadzenie stanu wojennego 13.12.1981 r.

Plakaty te zostały wystawione 12.12.2016r. w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, oraz 13.12.2016 r. na placu Grunwaldzkim pod pomnikiem ofiar grudnia 70. Mieszkańcy Szczecina z zainteresowaniem zatrzymywali się przy tej nietypowej wystawie a niektórzy chcieli wiedzieć więcej.

W sumie bardzo udana uroczystość, o bardzo ważnym znaczeniu dydaktyczno-historycznym, szczególnie dla osób młodych, nieznających tamtego okresu czasu. Za kultywowanie pamięci o tamtych wydarzeniach, Zarząd SFMO „Godność” dziękuje współorganizatorom i uczestnikom.

Zostaw komentarz