Aktualności

36 Rocznica Porozumienia Katowickiego

36 lat temu – 11 września 1980 r. – przedstawiciele strajkujących robotników z Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej i władz PRL zawarli porozumienie, które przypieczętowało powstanie wolnych związków zawodowych i umożliwiło ich tworzenie w całej Polsce.

Uroczystości w 36 rocznicę tych wydarzeń rozpoczęły się  poniedziałek 12 września mszą świętą w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej Gołonogu, koncelebrowaną przez O. Radosława Kramarskiego – proboszcza parafii i Duszpasterza Ludzi Pracy oraz ks. kanonika Andrzeja Stasiaka, który także wygłosił homilię.

Ich organizatorem była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland SA – Dąbrowa Górnicza. Udział w uroczystościach wzięli m.in. sygnatariusze Porozumień Katowickich. Po mszy św.,uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Ołtarzem Ojczyzny i tablicy upamiętniającej zbrodnię katyńską,

Następnie złożono kwiaty i znicze pod krzyżem przy bramie głównej huty oraz pod Pomnikiem Porozumień Katowickich.

Naród , który nie ma szacunku do historii, nie zasługuje na szacunek w teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości– to słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, tak aktualne dzisiaj“ – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas uroczystości 36 rocznicy podpisania Porozumień Katowickich.

Oprócz Wojewody śląskiego przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in.:

  • – pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP ds. Społecznych w jego imieniu uznała ważność właśnie tego konsensusu przytaczając słowa z książki „Droga do wolności” – Kropkę nad i postawił największy zakład przemysłowy w kraju – kombinat metalurgiczny Huta Katowice.

  • Piotr Duda – Szef Komisji Krajowej także podkreślił rangę podpisanych w Hucie porozumień – główne porozumienia podpisane zostały w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu i tu, w Dąbrowie Górniczej. A jeśli ktoś umniejsza rangę Porozumień Katowickich – zakłamuje historię, bo to tutaj robotnicy postarali się, by porozumienia gdańskie promieniowały i obowiązywały w całym kraju. Podkreślił przy tym, że Postulaty związkowe spisane w Dąbrowie Górniczej stanowiły nieformalną ustawę o związkach zawodowych, a część postulatów – jak np. nr 8 dotyczący funkcjonowania związków w komisji, która będzie zmieniała Kodeks Pracy – dopiero teraz jest realizowany. Nigdy nie zgodzimy się z tym, że postulaty z sierpnia ’80 były tylko straszakiem na komunistów, a dziś żyjemy w innej rzeczywistości. Nie! Wolne niedziele – to Solidarność zebrała dzisiaj szereg podpisów i złożyła projekt obywatelski, to wiele innych postulatów, które dzisiaj są realizowane. (…) będziemy stać na straży nie tylko naszych Członków Związku, ale stać na straży demokracji w naszym kraju. Bo jeżeli dzisiaj słyszymy, że w naszym kraju jest zagrożona demokracja, to można to uznać za kpinę. Dzisiaj jest kolejna wizyta Komisji Weneckiej, a ja pytam – gdzie byłaś Komisjo Wenecka, gdzie byłaś Komisjo Europejska, jak Rząd PO i PSL przez 8 lat nie konsultował ze stroną społeczną żadnych projektów ustaw, jak nie była przestrzegana Konstytucja art. 20 mówiący o dialogu społecznym, o trójstronnym dialogu, o Solidarności, gdzie byłaś, gdy była łamana Konstytucja jeżeli chodzi o funkcjonowanie związków zawodowych w naszym kraju, gdzie działaczy młodych wyrzuca się z zakładów pracy tylko dlatego, że mieli czelność zorganizować się w związki zawodowe? Dlatego będziemy pilnować tego, niezależnie od tego, jaka władza sprawuje rządy w naszym kraju. – zaakcentował Przewodniczący Związku.

  • Andrzej Sznajder – Dyrektor Katowickiego Oddziału IPN, uświadomił zebranym, że Solidarność to nie nazwa, ale imię, rzeczywistość sierpnia i września 1980 r. kiedy narodził się wielki społeczny ruch wolnościowy. W tamtym czasie on się zmaterializował, zorganizował w postaci związków zawodowych. To łódź, na której Polska dopłynęła do wolności.

  • Andrzej Rozpłochowski – główny sygnatariusz Porozumień Katowickich przypomniał postawę innych pracowników huty, którzy o Solidarność walczyli, ale dzisiaj już ich z nami nie ma – to Kazimierz Doliński, pierwszy szef interwencji, Grażyna Rojowska – przygotowywała postulaty, Władysław Rosicki – przewodniczący Solidarności na wydziale kolejowym, Antoni Kusznier, Przewodniczący Komitetu Strajkowego po wprowadzeniu stanu wojennego, jeden z nielicznych, którego nie dało się bezpiece aresztować, pierwszy przewodniczący wolnych wyborów – Jacek Kilian, Wojciech Marusieńki – zmarł kilka dni temu, był współtwórcą i członkiem pierwszego składu komitetu strajkowego.
    Andrzej Rozpłochowski przypomniał zebranym, iż w to Hucie Katowice był po wprowadzeniu stanu wojennego, najdłuższy strajk naziemny, który trwał 11 dni. – Przebiła nas tylko kopalnia Ziemowit, na której strajk trwał troszeczkę dłużej – przeszedł przez Święta Bożego Narodzenia.

  • Kol. Andrzej Proba, wykorzystując fakt zaproszenia członków naszego Stow. na powyższe uroczystości, przedstawił nasze działania i próby powołania ZZ w milicji w 1981 roku, udekorował Andrzeja Rozpłochowskiego Odznaką 35-Lecia powstania OKZ ZZFMO dziękując za jego niezłomną postawę która była wzorem do naśladowania dla naszych działaczy.

    Panu Jerzemu Goiński – przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „Solidarność“ ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza (dawniej Huta Katowice) i całemu Prezydium MOZ NSZZ „Solidarność“ AMP wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowanie za zaproszenie nas na tak ważne uroczystości i prosimy o dalsze zaproszenia.

 

Zostaw komentarz