Aktualności

97 Święto Policji.

W tym roku uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w  Szkole Policji w Katowicach 18 lipca.

O godz. 14.00 dowódca uroczystości podinsp. Tomasz Wrzesień złożył meldunek Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafałowi Kochańczykowi, który po odebraniu meldunku dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie złożono wieniec pod tablicą epitafijną upamiętniającą policjantów województwa śląskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

01swieto_pol16

Kol. Andrzej Proba w towarzystwie byłego długoletniego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pana Antoniego Dudy złożył kwiaty i zapalił znicz pod Tablicą upamiętniającą powstanie ruchu reformatorsko- związkowego milicjantów w 1981 r.

SAM_0488

Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.:

Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek,
Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Robert Sudenis,
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – insp. Krzysztof Justyński,
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – insp. Dariusz Augustyniak,
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu – insp. Jarosław Kaleta,
a także prezydenci miast i starostowie powiatów, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, uczelni i szkół, z którymi szkoła współpracuje.

07swieto_pol16 05swieto_pol16 04swieto_pol16 10swieto_pol16

Nasze Stowarzyszenie reprezentował Wiceprezes Zarządu kol. Andrzej Proba

07swieto_pol16a

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższy stopień służbowy.

11swieto_pol16 (1) 14swieto_pol16 12swieto_pol16 13swieto_pol16 (1) 19swieto_pol16 18swieto_pol16 17swieto_pol16 15swieto_pol16

 

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk wręczył także listy gratulacyjne za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz polskiej Policji pracownikom Szkoły.

27swieto_pol16

Następnie Prezes „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.“ Pani Teresa Bracka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wręczyli Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafałowi Kochańczykowi medal pamiątkowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. „INVICTUS GLORIA” w dowód uznania za okazaną życzliwość i wsparcie w upamiętnianiu historii Policji II Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz tworzeniu jej nowych kart.

28swieto_pol16 13swieto_pol16

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO Represjonowanych w PRL-u „Godność” Pan Andrzej Proba wręczył odznaki honorowe z okazji 35-lecia powstania Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO następującym osobom:
Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach – insp. Krzysztofowi Justyńskiemu,

Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach – insp. dr Rafałowi Kochańczykowi

Naczelnikowi Wydz. Prezydialnego Szkoły Policji w Katowicach – mł. insp. Barbarze Orzeł,

Członkowi Stow. Rodzina Katyńska Katowice – Panu Jerzemu Urbańczykowi,

Członkini Stow. Rodzina Katyńska Katowice – Pani Henryce Urbańczyk,

Prezesowi Oddziału Katowickiego Stow. Rodzina Policyjna 1939 r. – Panu Grzegorzowi Grześkowiakowi,

Członek Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów – Pani Małgorzacie Klimczyk-Słapie,

p.o. Przew. Zarządu Woj. NSZZ Policjantów w Katowicach – Panu Rafałowi Jankowskiemu,

p.o. I Zastępcy Przew. Zarządu Woj. NSZZ P w Katowicach – Panu Maciejowi Dziergasowi,

Wiceprzewodniczącemu d/s emerytów, długoletniemu Przew. ZG NSZZ P – Panu Antoniemu Dudzie,

Emerytowanemu Nacz. Wydziału Prezydialnego KWP w Katowicach – Panu Dariuszowi Taborowskiemu.

29swieto_pol16 14swieto_pol16

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów szkolnych.

Po uroczystości kol. Andrzej Proba udał się do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach i w towarzystwie pana Antoniego Dudy – byłego długoletniego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz p.o. Przewodniczącego Zarządu Woj. W Katowicach pana Rafała Jankowskiego złożył kwiaty i zapalił znicz pod „pomnikiem śląskich Policjantów poległych na służbie“.

SAM_7987 SAM_7984 SAM_7982 SAM_7986

Wszystkim Policjantkom i Policjantom oraz ich rodzinom, z okazji święta Policji życzymy zdrowia, pomyślności i zawsze bezpiecznej służby.

Zostaw komentarz