Aktualności

Jak uzyskać status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych?

Do członków, sympatyków i innych osób represjonowanych spełnianiających warunki, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Odpowiadając na częste pytania zadawane członkom Zarządu Stowarzyszenia, „co należy zrobić aby otrzymać świadczenie pieniężne – miesięcznie 402 zł…?“postanowiłem odpowiedzieć na naszej stronie internetowej.

Po pierwsze:

należy być członkiem np. SFMO „Godność“ (opłacić składki za ostatnie dwa lata). Wtedy Stowarzyszenie może wnioskować o Krzyż Wolności i Solidarności, osoba proponowana do tego odznaczenia jest lustrowana i potem nie ma problemów z uzyskaniem statutu osoby represjonowanej a co za tym idzie z uzyskaniem miesięcznego świadczenia pieniężnego (402,72PLN) i nie tylko. M.in. uprawnienia zdrowotne: do lekarza bez wielomiesięcznego oczekiwania na termin, do specjalisty bez skierowania itd.

Po drugie (bez wniosku o Krzyż Wolności i Solidarności) należy:
1. Wypełnić wniosek o potwierdzenie statusu osoby represjonowanej, zawierający szczegółowy opis prowadzonej działalności lub doznanych przez wnioskodawcę represji, nie zapomnieć podpisać,
2. Wypełnić wniosek o wydanie Legitymacji i Odznaki
3. do wniosków, załączyć decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, (wniosek do IPN-u trzeba złożyć przed wnioskiem do Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych).
3. do wniosku o potwierdzenie statusu osoby represjonowanej, załączyć materiał dowodowy potwierdzający prowadzoną działalność lub doznane represje, zarówno dokumenty posiadane przez wnioskodawcę, jak i te, które zostały uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej. Trzeba również załączyć jedną aktualną fotografię do legitymacji. No i czekać…….
4. Po uzyskaniu statusu osoby represjonowanej, ale nie wcześniej, wypełnić wniosek o świadczenie pieniężne, i od momentu złożenia go w UDSKiOR, jeśli nie ma sprzeciwu IPN-u, to świadczenie zostanie przyznane.
W razie pytań członkowie Zarządu są do Państwa dyspozycji.

pozdrawiam

Andrzej T. Proba

Zostaw komentarz