Aktualności

K O M U N I K A T

Ze względu na śmierć Naszego Kolegi Andrzeja, który zajmował się wytwarzaniem legitymacji członkowskich jesteśmy zmuszeni ze względu na brak dostępu do programu, aby stworzyć nowy program z nowym wzorem legitymacji.

Wobec powyższego uprzejmie proszę o przesłanie na mój adres : alukes@wp.pl    lub julian.sekula@sfmogodnosc.pl  skanów swoich zdjęć typu legitymacyjnego lub innych, które postaram się dostosować i wstawić do nowych legitymacji. Osoby które nie prześlą skanów zdjęć będą miały wystawioną legitymację bez zdjęcia.

Bardzo proszę o pilne przesyłanie fotek.

Pozdrawiam

Julian Sekuła

Zostaw komentarz