Aktualności

Komunikat o Walnym Zebraniu Członków SFMO Godność

Warszawa, dnia 30.08.2016

L.Dz.:02/2016/III KAD

CZŁONKOWIESTOWARZYSZENIA„GODNOŚĆ” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

KOMUNIKAT

Na podstawie § 26 Punkt 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Decyzją Zarządu , zwołuje na dzień 17 września 2016 r. ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA.

Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

Na obrady Walnego Zebrania zapraszamy również członków rodzin byłych funkcjonariuszy MO oraz wszystkich sympatyków nie zrzeszonych jeszcze w naszym Stowarzyszeniu.

Przed zebraniem spotykamy się już tradycyjnie o godz. 09:00 przed budynkiem Komendy Stołecznej przy ul Nowolipie 2 aby złożyć kwiaty i zapalić znicz za kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

Planowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad – godz. 10.30;
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania ;
 3. Przyjęcie porządku obrad ;
 4. Przegląd wydarzeń od czerwca 2015r. do sierpnia 2016r.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności;
 7. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności;
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami;
 10. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie;
 11. Inne sprawy organizacyjne;
 12. Sprawy wniesione;
 13. Zakończenie obrad;

Przewodniczący Zarządu

SFMO „GODNOŚĆ”

mł. insp. w st. spocz. Julian Sekuła

 

Zostaw komentarz