Aktualności

MEDALE XXV LECIA NSZZ POLICJANTÓW DLA NASZYCH CZŁONKÓW

 

Dnia 28 lutego 2018r. w Warszawie w  Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego  odbyła się uroczystość wręczenia medali dla zasłużonych działaczy NSZZ Policjantów, jak również i dla członków Naszego Stowarzyszenia.

Medalem XXV Lecia NSZZ Policjantów odznaczeni zostali:

1. BRULIŃSKI  Zdzisław

2. CZERWIŃSKI Bogusław

3. DACIUK Zbigniew

4. ELIASZ Władysław

5. Ś.P. FLORCZYKOWSKI Krzysztof (pośmiertnie)

6. GAWKOWSKI Tadeusz

7. HAKUBA Franciszek

8. JAWORSKI Włodzimierz

9. KOŁODZIEJCZAK Wojciech

10. LAJDORF  Edmund

11. MIKŁASZEWICZ Jan

12. PABIŃSKI Tadeusz

13. SOBCZYK Andrzej

14. TARNAS Wiesław

15. TYSZKO Zbigniew

16. URBAŃCZYK Krzysztof

17. WALENCEWICZ Stanisław

18. WIDERA Florian

W imieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów medale wręczyli: Marek Osiejewski Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przy asyście Księdza Biskupa Józefa Guzdka i  I Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Andrzeja Szymczyka.

W imieniu Zarządu Naszego Stowarzyszenia,  Prezes Zarządu Julian Sekuła i Wiceprezes Krzysztof Urbańczyk za zasługi dla Naszego Stowarzyszenia wręczyli Odznaki 35 Lecia Ruchu Reformatorsko-Związkowego  niżej wymienionym osobom:

 

 1. ksiądz Biskup Polowy WP Józef  GUZDEK
 2. nadinsp. Andrzej SZYMCZYK – I Z-ca Komendanta Głównego Policji
 3. nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ  – Komendant Stołeczny Policji
 4. insp. Robert SZEWC – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 5. Bernard  Bujwicki – działacz NSZZ Solidarność z Białegostoku
 6. Roman MIŚKIEWICZ  – Komenda Stołeczna Policji
 7. Mirosław BEDNARSKI – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ P KSP
 8. Kazimierz BARBACHOWSKI  – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach
 9. Piotr MALON – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  we     Wrocławiu
 10. Dariusz WICHNIEWICZ  –  Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP
 11. Tomasz MAJEWSKI – Dowódca Kompanii Reprezentacyjnej Policji
 12. Roman MACIEJEWSKI  – zastępca Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Policji
 13. Piotr MORAWSKI – Kompania Reprezentacyjna Policji
 14. Robert MOMOT – Kompania Reprezentacyjna Policji
 15.  Andrzej LĘGAS – – Kompania Reprezentacyjna Policji
 16.  Jarosław WOJTOWICZ – – Kompania Reprezentacyjna Policji
 17. Grzegorz DUDZIŃSKI – Kompania Reprezentacyjna Policji
 18. Damian PASIK – Kompania Reprezentacyjna Policji
 19. Jarosław BOGUSZEWSKI – Kompania Reprezentacyjna Policji
 20.  Jacek KWIATKOWSKI – Kompania Reprezentacyjna Policji
 21. Artur GARBACZ – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie
 22. Paweł KOWALSKI – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów we Wrocławiu
 23. Dariusz MILEWSKI – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP

medale XXV foto 2medale XXV foto 1medale XXV foto 3Po uroczystości odbyło się okolicznościowe spotkanie w czasie którego Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek w bardzo ciepłych słowach wspominał nasze zmagania z władzą komunistyczną w latach 80. Podkreślił nasze wielkie zasługi dla demokracji w Polsce i wspomniał o naszych cierpieniach jakich doznawaliśmy wraz z naszymi rodzinami za krzewienie prawdy i patriotyczną postawę.

Zostaw komentarz