Aktualności

Msza św. Katyńska

 

Tradycyjnie już zawiadamiamy o tym, że w dniu 10.04.20167 r. o godz. 18:30 w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu przy ul. J. Ligonia 2 została odprawiona msza św. w intencjach:

  • 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
  • 36 Rocznicy Poświęcenia Tablicy Katyńskiej
  • 7 Rocznicy Tragedii Smoleńskiej

W związku z tym, że członkowie OKZ ZZFMO, w roku 1981 byli zaproszeni przez ZKZ „Solidarność“ górników z kop. Rozbark na poświęcenie jednej z pierwszych w Polsce Tablicy Katyńskiej w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu, SFMO „Godność“ objęło w roku 2009 Tablicę tą patronatem. Od tej pory corocznie, razem z górnikami b. kop. Rozbark, przedstawicielami „Solidarności“ Ziemi Bytomskiej, – a od roku 2010 – każdego 10. 04. odbywa się msza św. w powyższych intencjach. Ze strony SFMO „Godność”, mszę organizowali Andrzej i Renata Proba oraz Franciszek i Danuta Hakuba. W mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe Federacji Rodziny Katyńskiej z Katowic i organizacji solidarnościowych miasta Bytomia. Była również delegacja Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz w imieniu Prezydenta miasta Bytomia – sekretarz miasta pan Krzysztof Przybylski.

Po mszy św. na Plebanii kościoła Podwyższenia Krzyża św. Kol. Andrzej Proba wręczył sześciu osobom Odznaki 35-Lecia Powstania OKZ ZZFMO. Za wieloletnią współpracę z naszym Stowarzyszeniem Odznaki otrzymali:

– Brat Krzysztof Andruszkiewicz – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Bytomiu,

– pan Krzysztof Przybylski – Sekretarz miasta Bytomia,

– pan Andrzej Kurek – Kierownik Biura Terenowego Zarządu Regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOść” w Bytomiu,

pan Stanisław Balcerzak – ostatni Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” byłej kop. Rozbark,

pani Czesława Prudło – pracownica b. kop Rozbark, działaczka NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

pan Franciszek Prudło – górnik b. kop. Rozbark, działacz NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

Wyróżnionym dziękujemy za wzorową współpracę.

Zostaw komentarz