Aktualności

Ordery i odznaczenia dla zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej z naszego Stowarzyszenia

W dniu 10.06.2016 r. o godz. 10:00 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał ordery i odznaczenia zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej, związanym m.in ze środowiskiem Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL „GODNOŚĆ“. Podczas spotkania w Belwederze, w imieniu Prezydenta RP, aktu dekoracji dokonał Pan Minister Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli również:

– Dyrektor Generalny MSWiA Pan Andrzej P. Jarema,

– I z-ca Komendanta Głównego Policji Pan insp. Andrzej Szymczyk,

– Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, wcześniej wieloletni Komendant Szkoły Policji w Katowicach Pan insp. Jarosław Kaleta,

– Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Pan  Grzegorz Nems oraz

– Naczelny Kapelan Policji ks. Jan Kot.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

 • Kazimierz KOLINKA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Władysław ELIASZ

pośmiertnie

 • Zdzisław KLEDZIK

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 • Tadeusz CIERNIEWSKI
 • Franciszek HAKUBA

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 • Małgorzata KOLINKA-MACULEWICZ
 • Franciszek KUBICA
 • Romuald KWIECIEŃ
 • Benedykt MARCZAK
 • Andrzej SOBCZYK
 • Stanisław WALENCEWICZ
 • Krzysztof ZABOROWSKI

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

 • Tadeusz BARTCZAK
 • Mirosław BASIEWICZ
 • Tadeusz CIERNIEWSKI
 • Bogusław CZERWIŃSKI
 • Zbigniew DACIUK
 • Władysław ELIASZ
 • Krzysztof FLORCZYKOWSKI
 • Franciszek HAKUBA
 • Małgorzata KOLINKA-MACULEWICZ
 • Wojciech KOŁODZIEJCZAK
 • Franciszek KUBICA
 • Romuald KWIECIEŃ
 • Zdzisław ŁAKOMSKI
 • Jan MIKŁASZEWICZ
 • Julian SEKUŁA
 • Andrzej SOBCZYK
 • Krzysztof URBAŃCZYK
 • Stanisław WALENCEWICZ

pośmiertnie

 • Zdzisław KLEDZIK
 • Kazimierz KOLINKA

Film z Dekoracji autorstwa Edmunda Lajdorfa znajduje się tu: do dekoracji,

Ze względu na zły stan zdrowia nie mogły odebrać odznaczeń następujące osoby:

KRZYŻA OFICERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI  

 • Wejrowska Eliza

KRZYŻA KAWALERSKIEGO OOP:

 • Grzyb Jan

KRZYŻA WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI:

 • Grzyb Jan
 • Kłyszko Mirosław
 • Lemke Marian
 • Wejrowska Eliza

Tym osobom oraz działaczom mieszkającym stale za granicą  w RFN i w Kanadzie, odznaczenia zostaną wręczone w terminie późniejszym. Po dekoracji, w imieniu odznaczonych zabrał głos Prezes SFMO „GODNOŚĆ“ kol. Julian Sekuła który w krótkich słowach podziękował Panu Prezydentowi za docenienie naszego ruchu reformatorsko-związkowego. Przypomniał też, że są jeszcze sprawy nas dotyczące, które wymagają szybkiego rozwiązania, jak n.p.  sprawa zaliczenia lat pozostawania poza służbą osobom, które z różnych względów nie mogły powrócić do służby po 1990 roku. Pan min. Andrzej Dera wyraził zrozumienie dla naszych problemów i obiecał zająć się tą sprawą i poszukać rozwiązań nas satysfakcjonujących.   Podczas uroczystości w Belwederze udekorowane zostały również dwie osoby z poza SFMO „GODNOŚĆ“.

W kuluarach prowadzono ciekawe rozmowy

Po  uroczystości otrzymaliśmy propozycję zwiedzenia Belwederu z czego oczywiście z przyjemnością skorzystaliśmy. Panie przewodniczki opowiedziały nam historię pałacu od jego budowy do dnia dzisiejszego.

Była to bardzo ważna lekcja historii, nie tylko dla nas ale i dla osób nam towarzyszących. Po Uroczystości udaliśmy się do Hotelu Łazienkowskiego na wspólny obiad. Podczas obiadu, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezes SFMO „GODNOŚĆ“ Kol. Julian Sekuła oraz Przew. ZG NSZZ Policjantów Pan Grzegorz Nems. W przemówieniu Juliana Sekuły padały słowa podziękowania za wzorową współpracę i życzliwość dla coraz mniejszego grona naszych członków. Pan Grzegorz Nems podziękował nam za to, że w 1981 roku położyliśmy podwaliny Związku Zawodowego w Milicji który mógł niestety powstać dopiero po przemianach ustrojowych w 1989 roku.

Podczas wspólnego, uroczystego spotkania naszym Gościom i Członkom zostały wręczone „Odznaki 35-Lecia ZZ F MO“. Na podstawie Uchwały Zarządu SFMO „GODNOŚĆ“ Nr 01/2016/III KAD z dnia 01.06.2016 odznaki otrzymali: 1) Grzegorz Nems – Przew. ZG NSZZ Policjantów 2) Krzysztof Wierzbicki – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 3) Marek Osiejewski – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 4) Sylwester Stelmasiak – z-ca Przew. ZG NSZZ Policjantów 5) insp. Jarosław Kaleta – KW Policji w Opolu 6) Edmund Lajdorf – „Solidarność“ 7) Zdzisław Kledzik – pośmiertnie 8) Tadeusz Bartczak 9) Mirosław Basiewicz 10)Tadeusz Cierniewski 11) Bogusław Czerwiński 12) Zbigniew Daciuk 13) Władysław Eliasz 14) Krzysztof Florczykowski 15) Franciszek Hakuba 16) Małgorzata Kolinka-Maculewicz 17) Kazimierz Kolinka – pośmiertnie 18) Wojciech Kołodziejczak 19) Romuald Kwiecień 20) Franciszek Kubica 21) Zdzisław Łakomski 22) Benedykt Marczak 23) Jan Mikłaszewicz 24) Andrzej Proba 25) Renata Proba 26) Julian Sekuła 27) Andrzej Sobczyk 28) Janusz Stasiuk – pośmiertnie 29) Paweł Stasiuk 30) Krzysztof Urbańczyk 31) Stanisław Walencewicz 32) Krzysztof Zaborowski 33) Stow. „Rodzina Policyjna 1939 r.“ w Łodzi 34) Jarosław Olbrychowski – Prezes Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 35) Nadinsp. w st. spocz. Jacek Stanecki – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 36) Nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi 37) Nadkom. w st. spocz. Jerzy Torczyński – Stow. „RP 1939r.“ w Łodzi. Tak uroczyste spotkanie okolicznościowo – rocznicowe było możliwe dzięki jego organizacji przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Odbyło się ono w tak doniosłej atmosferze, że wszyscy jego uczestnicy byli bardzo mile zaskoczeni. Zarząd naszego Stowarzyszenia odbiera wiele podziękowań z tytułu obydwu uroczystości jak też nasi Członkowie kierują prośby o przekazanie tych słów Przewodniczącemu Grzegorzowi Nemsowi oraz całemu Zarządowi NSZZ Policjantów.

Film z uroczystego obiadu i rozdania Odznak 35-Lecia ZZFMO autorstwa Pawła Stasiuka znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=2b50CR4A3Wk

zdj. A. i R. Proba

Zostaw komentarz