Aktualności

Rozmowy w MSWiA

Szanowne Koleżanki i  Koledzy

W dniu 17 lutego 2017r na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, odbyłem w MSWiA rozmowy dotyczące problemów nurtujących Nasze Stowarzyszenie i środowisko.

Z treści przeprowadzonych rozmów wynika, że:

  1. Trwają bardzo intensywne prace nad rozwiązaniem naszego najważniejszego problemu dotyczącego zaliczenia okresów represji i pozostawania w związku z tym poza służbą wszystkim działaczom naszego ruchu związkowego z lat osiemdziesiątych do wysługi emerytalnej. Fakt ten wiąże się z  uzyskaniem należnych  i godziwych świadczeń emerytalnych dla tej grupy osób. Jestem pewien, że niebawem problem ten zostanie pozytywnie dla nas rozwiązany i już 27 letnia udręka naszej grupy w walce o  słuszne prawa zakończy się  sukcesem.
  2. Niebawem zakończą się również uzgodnienia międzyresortowe nad  projektem   ustawy    „o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw”. W ustawie tej zawarte są korzystne również i dla naszej grupy rozwiązania – np. w postaci 400 złotowego dodatku do świadczeń emerytalno-rentowych, który będzie dotyczył wszystkich uznanych za represjonowanych, bez względu na wysokość otrzymywanych świadczeń, jak i uzyskania innych korzystnych świadczeń socjalnych zagwarantowanych w tej ustawie. Ta korzystna dla nas ustawa będzie niebawem uchwalona w Sejmie i przyniesie nam wymierne korzyści.
  3. W najbliższym czasie nastąpi również realizacja innych naszych istotnych postulatów wnoszonych do MSWiA w trakcie naszego wcześniejszego spotkania w ministerstwie.

 

Należy podkreślić, że MSWiA a w szczególności Pan Minister Jarosław Zieliński z wielką troską i ze zrozumieniem podchodzi do naszych problemów i postulatów, za co należą się jemu wielkie podziękowania. Działając w naszym interesie chce jak najszybciej rozwiązać i nadrobić wieloletnie zaniedbania w tej dziedzinie, co jak należy przypuszczać w pełni zaspokoi nasze dążenia do przywrócenia utraconego honoru i szacunku dla wszystkich działaczy prawdziwej, a nie tej urojonej opozycji antykomunistycznej.

Warto jest podkreślić, iż mamy pełne gwarancje MSWiA w zakresie  naszego czynnego udziału w uzgodnieniach dotyczących projektowanych zmian prawa w kwestiach związanych z celami Naszego Stowarzyszenia, jak również z ochroną słusznych praw prawdziwych opozycjonistów antykomunistycznych.

Zakończy to, jak mam nadzieję definitywnie i raz na zawsze prześmiewczy i ironiczny stosunek niektórych nieżyczliwych nam osób, będących w przeszłości naszymi ciemiężycielami i sprzedawczykami do naszej trudnej sytuacji w jakiej przez ostatnie wiele lat znajdowaliśmy się.

Intencją MSWiA jest pozbawienie wszelkich przywilejów i uprawnień jakie z różnych powodów nabyły w niejasnych okolicznościach osoby, które szkodziły i szkodzą prawdziwemu wizerunkowi ruchu opozycji antykomunistycznej w Polsce i takie działania znajdują nasze całkowite poparcie, bowiem na skutek tej solidnej weryfikacji wyjdą na jaw faktyczne i wymyślone zasługi  jakimi dotychczas szczycili się nasi ciemiężyciele i sprzedajni ludzie. Ponowna weryfikacja tych osób w IPN przyczyni się zapewne do ujawnienia  prawdziwego oblicza tych ludzi. Urojeni opozycjoniści przestaną niebawem szczycić się swoimi urojonymi zasługami.

Korzystając z okazji chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim kolegom Naszego Stowarzyszenia za zainteresowanie i wielkie wsparcie w związku z sytuacją niesprawiedliwości prawa z jaką się spotkałem, o dziwo w polskich tak zwanych demokratycznych sądach.

Proszę mi uwierzyć nie czuję się napiętnowany i stłamszony wydanym niesprawiedliwym wyrokiem sądu, gdyż prawdy nie jest w stanie sfałszować żaden tak zwany sąd – prawda obroni się sama !!! Nie spodziewałem się tylko, że za mówienie prawdy można być w demokratycznym Państwie skazanym, lecz to nie ja powinienem się wstydzić, lecz ci co to uczynili.

Dziękuję wszystkim kolegom i innym nieznanym mi osobiście osobom, które solidaryzują się z moją postawą i wspierają mnie w moich działaniach w walce z istniejącą niesprawiedliwością, jak i o należne prawdziwym działaczom opozycji prawa.

Ten fakt umacnia mnie w słuszności prowadzenia tego rodzaju działalności i mimo napotykania szeregu przeszkód ze strony niedowartościowanych i bez żadnego honoru złych ludzi oraz poniesionych dolegliwości utwierdza mnie, że walka ta jest walką konieczną.

Jestem pewien, że przywrócenie utraconego honoru prawdziwym opozycjonistom i należnych im praw, będzie moją największą zapłatą za trudy i dolegliwości jakie poniosłem i jeszcze być może poniosę w tej walce.

Dziękuje wszystkim za to bezinteresowne wsparcie i przyrzekam, że nigdy nie dałem i nie dam się zastraszyć w walce o słuszne prawa krzywdzonych i poniżanych bezzasadnie ludzi.

Drwiący z mojej działalności ludzie a szczególnie urojeni opozycjoniści i tak wcześniej czy później zostaną właściwie przez historię ocenieni oraz poniosą zasłużoną karę za swoje niegodne czyny.

Pomijanie milczeniem drwiących i uszczypliwych uwag tych ludzi, będzie zapewne na chwilę obecną największą dla nich dolegliwością – i o taką postawę wszystkich proszę.

Bądźmy wszyscy solidarni i zjednoczeni a kapusie i wichrzyciele szybko sami się wyniszczą.

Prawda zawsze zwycięży, a obłuda i zakłamanie będzie zawsze potępione !!!

Julian Sekuła

Warszawa, dnia 21.02.2017

Zostaw komentarz