Aktualności

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE W BYTOMIU

W dniu 10 kwietnia 2018r w kościele parafialnym  Pod Wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu odbyła się doroczna msza święta poświęcona upamiętnieniu rocznicy Zbrodni Katyńskiej w której uczestniczyła delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie: Renata Proba, Marcin Proba (syn Andrzeja),  Krzysztof Urbańczyk z żoną, Franciszek Hakuba z żoną i Julian Sekuła.

We mszy świętej uczestniczyli również liczni przedstawiciele miejscowych organizacji patriotycznych i dawni działacze Solidarności, jak również przedstawiciele władz miasta Bytomia.

Po mszy świętej złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą, której inicjatorem wbudowania był również nasz nieodżałowany kolega ś.p. Andrzej Proba.

Po uroczystościach odbyło się spotkanie uczestników, którzy wspominali dawne czasy działalności opozycyjnej oraz zasługi ś.p. Andrzeja Proby.

Przedstawiciel Rady Miasta Bytomia Krzysztof Przybylski podkreślił wielkie zasługi ś.p. Andrzeja Proby i zapewnił o pielęgnowaniu jego pamięci oraz o uhonorowaniu jego zasług dla miasta Bytomia.

Zostaw komentarz