Aktualności

Uroczystość w 77 rocznicę wybuchu II Wojny światowej oraz agresji Związku Sowieckiego na Polskę

9 września 2016 roku w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla oraz przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej, odbyły się obchody „Dnia pamięci pomordowanych i poległych policjantów II RP”.

W uroczystościach uczestniczyli członkowie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa śląskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendanci Wojewódzcy z Krakowa, Opola i Wrocławia oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciele Komend Miejskich i Powiatowych śląskiego Garnizonu Policji, policyjni związkowcy a także delegacje służb mundurowych, na co dzień współpracujących z Policją, duchowni oraz młodzież szkolna. Nasze Stow. reprezentował kol. Andrzej Proba.

Uroczystość rozpoczęła się, w samo południe, od Mszy Św. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej Ks. Adam Wodarczyk, w asyście Kapelanów Policji z województw: śląskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego. Oprawę artystyczną Mszy zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Chór Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości w kolumnie marszowej przeszli ulicami Katowic do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie rozpoczęły się ogólnopolskie obchody upamiętniającej tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez policjantów II RP podczas II wojny światowej.

Następnie przed Grobem Policjanta Polskiego został zapalony znicz oraz odegrany Hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Podczas uroczystości wręczono odznaczenie państwowe – Medal „Pro Patria”,  „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego” – za wolontariat na rzecz upamiętniania historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaki w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk.

Kapelani Policji 8 (osob) zostali uhonorowani godnością Honorowego Członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r., za wieloletnią opiekę duszpasterską i duchowe wsparcie rodzin funkcjonariuszy Policji II RP oraz wolontariat na rzecz upamiętniania martyrologii funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego i Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej jako ofiar terroru sowieckich komunistów i niemieckich nazistów.

Dyplomy i odznaki „Stowarzyszenia RP 1939 r.” wręczyła Prezes  Teresa Bracka w asyście I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego.

Przed Grobem Policjanta Polskiego zostały wręczone zasłużonym wolontariuszom odznaki pamiątkowe „35-lecia Ruchu Reformatorsko – Związkowego w Organach MO” Stowarzyszenia  Funkcjonariuszy MO Represjonowanych w PRL-u i ich Rodzin „GODNOŚĆ”. Wśród uhonorowanych osób byli;

członkowie  Ogolnopolskiego Stowarzyszenia RP 1939 r.:

– Prezes Teresa Bracka i

– członek katowickiego oddziału Grzegorz Kotwicki.

– Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – nadinsp. Tomasz Miłkowski,

– Pierwszy Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp Roman Rabsztyn,

Funkcjonariusze Biura Komendanta Woj. Policji  w K-cach;

– podinsp. Krzysztof Szala, podkom. Piotr Koziej,

z KG Policji,- kom. Krzysztof Musielak,

– kapelan milicjantów i policjantów od lat 70-tych – ks. kanonik por. WP Stanisław Kondrak z Buska Zdroju.

– z Uniwersytetu śląskiego – dr. Andrzej Drogoń,

– z katowickiego Oddziału IPN – Dyr. dr. Andrzej Sznajder i pani Monika Kobylańska, oraz

– wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów – Jacek Bryła.

Odznaki wręczył Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Proba.

Po modlitwie oraz wręczeniu odznaczeń i odznak odbyły się wystąpienia okolicznościowe.

Po odczytaniu Apelu Pamięci oraz salwie honorowej, zostały złożone przed Grobem Policjanta Polskiego wieńce, wiązanki kwiatów oraz znicze pamięci.

Podziękowania gościom i uczestnikom uroczystości złożyła Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. Teresa Bracka.

Następnie odbyła się defilada Kompanii Honorowej, pocztów sztandarowych oraz Orkiestry Reprezentacyjnen.

Na zakończenie uroczystości w Auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach im. aspiranta PWŚl. Jana Kali odbyła się premiera filmu dokumentalno – historycznego, upamiętniającego losy jednego z wielu śląskich policjantów II RP – ofiary Zbrodni Katyńskiej: „Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich. Jan Lampka – zawsze w mundurze” w reż. K. Słony i M. Marmola.

Na auli miało miejsce przekazanie do Izby Pamięci, przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. z/s w Katowicach, przez przedstawiciela oddziału wrocławskiego Piotra Kacprzyńskiego roweru z roku 1931, który był na wyposażeniu Policji Państwowej, a Przewodnicząca oddziału opolskiego Joanna Mirecka, na ręce Prezes Teresy Brackiej, przekazała śpiewniki z polskimi pieśniami patriotycznymi.

Uroczystość zakończyła się tradycyjną grochówką.

Zostaw komentarz