Aktualności

Uroczysty pogrzeb Ireneusza Sierańskiego.

W dniu 24.11.2017 r. o godz. 12:00 na cmentarzu bródnowskim w Warszawie, odbył się pogrzeb śp. Ireneusza Sierańskiego. W pogrzebie oprócz licznej rodziny wzięły udział m.in. delegacje w imieniu:
– Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy – wieniec
– Marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego – wieniec w asyscie Funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej,
– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – wieniec i list Wiceministra Jarosława Zielińskiego,
– Komendanta Stołecznego Policji – Asysta honorowa
– Marek Osiejewski – reprezentujący Zarząd Główny NSZZ Policjantów wraz ze sztandarem NSZZ Policjantów.
– Delegacja Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. podlaskiego z Krzysztofem Wierzbickim na czele,
– Delegacja Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.warmińsko – mazurskiego z Piotrem Krupińskim na czele,
– Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i ich Rodzin Represjonowanych w PRL-u „Godność” oraz wielu kolegów i przyjaciół Irka. Szacunkowo w pogrzebie wzięło udział ok. 170-200 osób.

Podczas uroczystej mszy żałobnej, Ireneusz Sierański został pośmiertnie odznaczony przez pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie żonie Ireneusza wręczyła, w imieniu pana Prezydenta pani Zofia Romaszewska – doradca Prezydenta RP.

Zarząd główny NSZZ Policjantów odznaczył pośmiertnie Ireneusza Sierańskiego Medalem 25-Lecia NSZZ P. Odznaczenie wręczył wdowie, pani Renacie Sierańskiej pan Marek Osiejewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Po uroczystej mszy św. żałobnej, kondukt udał się na miejsce pochówku.

Po złożeniu urny w grobie oddaniu salwy honorowej przez Kompanię Reprezentacyjną i zakończeniu części religijnej zabrał głos przedstawiciel MSWiA który odczytał list pana Jarosława Zielińskiego – Wiceministra MSWiA.

,

Następnie głos zabrał Julian Sekuła – Prezes SFMO „Godność”. żegnając się z Tobą Irku powiem słowami poety: „zdałeś pokoleniowy test niepokornego życia, ale bądź dumny z tego, żeś się Ojczyźnie przydał”.

.
Podsumowująć, gdyby nie tragizm sytuacji, można by powiedzieć, piękna, udana uroczystość.
Niestety, nie wszyscy najwyżsi przełożeni policyjni zrozumieli powagę sytuacji. Na trzy dni przed pogrzebem Zarząd SFMO „Godność” został poinformowany, że: „brak jest możliwości przyznania policyjnej asysty honorowej do udziału w uroczystości pogrzebu ś.p. sierż. w st. spocz. Ireneusza Sierańskiego, gdyż policyjna asysta honorowa może przysługiwać podczas pogrzebów: …funkcjonariuszom Policji w stanie spoczynku…”. Podpisał: Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Sławomir Litwin.

.
Ireneusz Sierański był emerytem policyjnym, przez szereg lat pobierał emeryturę policyjną z ZER MSWiA. Przecież to Ireneusz Sierański stanął na czele funkcjonariuszy, którzy walcząc z władzą komunistyczną, między innymi chcieli doprowadzić do zmiany, aby w miejsce Milicji Obywatelskiej powołano Policję. Zapłacił za to strasznie wysoką cenę. Więc o co tu chodzi? Komu na tym zależało? Powinien on być w sposób szczególny uhonorowany przez Policję. Pomogła w tym dopiero interwencja Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA Andrzeja Sprychy, jak też uzyskaliśmy pomoc od Komendanta Stołecznego Policji. I chwała im za to. Szczególne podziękowania należą się Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów a przede wszystkim panu Markowi Osiejewskiemu, który wszystkie działania związane z pogrzebem koordynował i doprowadził do pozytywnego rozwiązania wszystkich problemów z tym związanych.

A teraz parę pytań ogólnych:
– Dlaczego, w roku 2011 pani Halina Żwirska i inni dziennikarze z ES tak naciskali, aby zebrać materiały do biogramów członków naszego ruchu założycielskiego ZZ F MO, które miały się ukazać w Encyklopedii Solidarności, a obecnie, od sześciu lat, nikogo to nie interesuje?
– Lub kto i dlaczego ten temat blokuje?
– Czyżby nasza ofiara zdrowia, internowania, rozłąki z rodziną i z Ojczyzną, rozpadu rodzin, niejednokrotnie śmierć z dala od Ojczyzny była dla Polski, naszej Ojczyzny zbyteczna?
– Na jakiej podstawie przedstawiciele IPN-u twierdzą, że w 3 i 4 tomie ES nie ma możliwości umieszczenia w nich „nowych” nazwisk? Jakich „nowych”? Sprawdzacie nasze dane od 6 lat. Tak długo nie trwają nawet przewody sądowe za morderstwa.
Gdyby ktoś poczuł się odpowiedzialny za powyższy stan rzeczy, to poproszę o odpowiedź, na co oczywiście, mało liczę.

Z poważaniem
Andrzej T. Proba

Zostaw komentarz