Aktualności

Walne Zebranie Członków SFMO „Godność”

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY MO I ICH RODZIN
REPRESJONOWANYCH W PRL ″GODNOŚĆ″
ul. Puławska 148/150, 02-624 WARSZAWA, KRS: 0000272006, NIP: 951 221 90 60, REGON: 140869614,
KONTO BANKOWE : 21 2030 0045 1110 0000 0138 9640
Adres naszej strony: www.sfmogodnosc.pl , e-mail: biuro@sfmogodnosc.pl

Adres do korespondencji: Julian Sekuła 20-018 LUBLIN, ul. H. Wiercieńskiego 4/24 ,
tel. 503 116 217, adres e-mail: alukes@wp.pl i Julian.Sekula@sfmogodnosc.pl

Lublin, dnia 05.09.2017

L.dz. 24/2017/ III KAD

CZŁONKOWIE

STOWARZYSZENIA
„GODNOŚĆ”
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

KOMUNIKAT

Na podstawie § 14 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Decyzją Zarządu , zwołuję na dzień 23 września 2017 r. ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy w Warszawie przy ul. Stefana Jaracza 2.

Przed zebraniem spotkamy się już tradycyjnie o godz. 09:30 przed budynkiem Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2, złożymy kwiaty i zapalimy znicze za kolegów, którzy odeszli na wieczna służbę.

Na nasze uroczystości zaprosiliśmy Kierownictwo MSWiA ora Komendanta Głównego i Komendanta Stołecznego, Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Prezesa IPN, Przewodniczącego NSZZ Policjantów i innych znamienitych gości.

Na obrady Walnego Zebrania zapraszam również wszystkich sympatyków nie zrzeszonych jeszcze w naszym Stowarzyszeniu i ich rodziny.

Planowany porządek obrad:
1. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową umieszczoną na frontonie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipki 2 – godz. 9:30
2. Rozpoczęcie obrad – godz. 11:00;
3. Wspomnienie o pierwszym Przewodniczącym naszego ruchu Ś.P. Ireneuszu Sierańskim
4. Wystąpienia zaproszonych gości – godz. 11:05
5. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania ;
6. Przyjęcie porządku obrad ;
7. Przegląd wydarzeń od września 2016 r. do września 2017 r.;
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
9. Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności;
10. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności;
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
12. Dyskusja nad sprawozdaniami;
13. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie;
14. Inne sprawy organizacyjne;
15. Sprawy wniesione
16. Zakończenie obrad;

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków oraz rodziny naszych działaczy do udziału w Zebraniu.

Uprzejmie proszę o stały kontakt (e-mail, telefon) z członkami Zarządu w sprawie szczegółów dotyczących Walnego Zebrania oraz o czytanie wiadomości na naszej stronie internetowej www.sfmogodnosc.pl

Za Zarząd:

PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
FUNKCJONARIUSZY MO I ICH RODZIN
REPRESJONOWANYCH W PRL „GODNOŚĆ”

mł. insp. w st. spocz. Julian Sekuła

Zostaw komentarz