Aktualności

Walne Zebranie Członków SFMO „Godność”

W dniu 23.09.2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia.
Przed zebraniem spotkaliśmy się, już tradycyjnie o godz. 09:30 przed budynkiem Komendy Stołecznej przy ul Nowolipie 2, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod Tablicą upamiętniającą początki naszego ruchu reformatorsko-związkowego, za kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.
Przy Tablicy Komenda Stołeczna Policji wystawiła Wartę Honorową.
W uroczystości wzięły udział delegacje:
– MSWiA,
– Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i
– Komendy Stołecznej Policji.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy odmówiliśmy modlitwę, za zmarłych kolegów.

Następnie udaliśmy się do miejsca, gdzie odbyło się nasze Walne Zebranie, czyli do siedziby Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych na ulicę Jaracza 2 w Warszawie, gdzie po przywitaniu zaproszonych gości odbyło się Zebranie.

W zebraniu uczestniczył również Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pan Rafał Jankowski.

Aktualnie Zarząd prowadzi rozmowy z Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosków o uznanie wszystkich naszych członków za osoby represjonowane. W tym celu poczyniliśmy starania o przybycie na nasze Walne Zebranie Szefa UDSKiOR pana Jana Józefa Kasprzyka. Z uwagi na rozliczne obowiązki pan Jan Józef Kasprzyk nie mógł osobiście uczestniczyć w zebraniu, wysłał natomiast panią Magdalenę Merta, która godnie go reprezentowała. Pani Magdalena Merta objaśniła korzyści jakie płyną z nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych dla naszych członków.

Pani Magdalena Merta otrzymała od zarządu dwie publikacje na temat naszego ruchu t.j. książkę Ireneusza Sierańskiego „Wspomnienia Przewodniczącego OKZ ZZFMO 1981-1986” oraz Książkę Edmunda Lajdorfa i Andrzeja Radzickiego „NSZZ F MO Ludzie Fakty, Daty 1981 – 1982”. Otrzymała również odznakę 35-lecia powstania OKZ ZZ F MO.

Po oficjalnej Ceremonii rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków które miało następujący przebieg:

Rozpoczęcie obrad – godz. 11.30;

Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania,
Na przewodniczącego zebrania wybrano Andrzeja Probę, protokołował Wojciech Kołodziejczak
Przyjęcie porządku obrad
Przegląd wydarzeń od września 2016 r. do 09.09.2017 r.
Przygotował i przedstawił Andrzej Proba
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – ANDRZEJ SOBCZYK
Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności,
Przygotował i przedstawił Julian Sekuła
Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności,
Przygotował i przedstawił Skarbnik – Wojciech Kołodziejczak
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
Przygotował i przedstawił – Przew. Komisji Rewizyjnej – Bogusław Czerwiński
Dyskusja nad sprawozdaniami,
Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie – wszystkie Sprawozdania zostały przyjęte przez zebranie
inne sprawy organizacyjne – Nowym członkom i sympatykom Zarząd udostępnił Statuty Stow., formularze wniosków do UDSKiOR oraz książki E. Lajdorfa i A. Radzickiego. Rozdano również zaległe Odznaki 35-lecia powstania OKZ następującym osobom: SŁAWOJOWI KOPCE, ZBIGNIEWOWI TYSZCE, FLORIANOWI WIDERZE, BERNARDOWI MARSISKE I WIESŁAWOWI TARNASOWI.

Sprawy wniesione – zaproszony przez zarząd syn nieżyjącego już Jana Jabłońskiego, współzałożyciela OKZ ZZ F MO a w 1989 roku założyciela NSZZ F MO przekształconego później w NSZZ Policjantów Leszek opowiedział o działaniach swego ojca w okresie transformacji. Opowiedział o przeszkodach czynionych Jankowi Jabłońskiemu podczas prób tworzenia ZZ w MO a później w Policji.

. Leszek Jabłoński przekazał Zarządowi kopię listu wręczonego 06.12.1989 r. gen Pudyszowi który w tym czasie był zastępcą gen. Kiszczaka. W liście tym Jan Jabłoński przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozwiązanie problemu zwolnionych w 1981 roku funkcjonariuszy. List ten publikujemy w całości.

Kol. Edmund Lajdorf poinformował Zebranie, że pan Antoni Tokarczuk, były członek Komisji Krajowej „Solidarności” wydał swoje wspomnienia w których opisuje powstanie zalążków ZZ w MO w roku 1981. Książka jest do nabycia w księgarniach IPN-u oraz w internecie: www.ksiegarnia.ipn.gov.pl lub www.ipn.poczytaj.pl

Zakończenie obrad nastąpiło ok. godz. 16:00

Zebranie przebiegło sprawnie i w spokojnej, konstruktywnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom, sympatykom i rodzinom naszych członków oraz innym osobom za liczne przybycie i aktywny udział w Zebraniu oraz za jego dokumentowanie dla potomnych i nieobecnych.

Specjalne podziękowanie Zarząd wyraża Przwodniczącemu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, panu Rafałowi Jankowskiemu za pomoc w uzyskaniu pomieszczenia na odbycie Walnego Zebrania Członków SFMO „Godność”.

Zostaw komentarz