Aktualności

ODWOŁANE – Walne Zebranie członków.

UWAGA

Najbliższe spotkanie w dniu 10 czerwca, zostało odwołane z przyczyn technicznych. O kolejnym terminie zostanie umieszczona informacja w stosownym czasie.

 

Na podstawie § 26 Punkt 2 Statutu Stowarzyszenia oraz zgodnie z Decyzją Zarządu , w dniu 10 czerwca 2017 r. odbędzie się ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKóW STOWARZYSZENIA.

Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

 

Przed zebraniem spotkamy się, już tradycyjnie o godz. 09:00 przed budynkiem Komendy Stołecznej przy ul Nowolipie 2, złożymy kwiaty i zapalimy znicze za kolegów którzy odeszli na wieczną służbę.

 

Aktualnie Zarząd prowadzi rozmowy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu pozytywnego rozpatrzenia wniosków o uznanie naszych członków za osoby represjonowane. W tym celu czynimy starania o przybycie na nasze Walne Zebranie Kierownika UDSKiOR pana Jana Józefa Kasprzyka.

Na zebranie zaprosiliśmy również nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów pana Rafała Jankowskiego.

Po oficjalnej Ceremonii rozpocznie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków

które będzie miało następujący przebieg:

I. Część oficjalna:

 1. Złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową umieszczoną na frontonie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipki 2  godz. 9.00
  2. Rozpoczęcie obrad godz. 10.00;
  3. Wystąpienia zaproszonych gości godz. 10.05

II. Część robocza

 1.  Rozpoczęcie obrad – godz. 11.30;
 2. Wybór przewodniczącego i protokólanta Zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres ostatniego roku działalności, czyli przegląd wydarzeń od września 2016 r. do 10 czerwca 2017 r.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
 6. Sprawozdanie finansowe za okres ostatniego roku działalności,
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 9. Przyjęcie sprawozdań przez Walne Zebranie
 10. inne sprawy organizacyjne
 11. Sprawy wniesione,
 12. Zakończenie obrad.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków oraz rodziny naszych działaczy do udziału w Zebraniu.

Przewodniczący Zarządu

SFMO „GODNOŚĆ”

mł. insp. w st. spocz. Julian Sekuła

 

Zostaw komentarz