Aktualności

Zaproszenie do Muzeum Katyńskiego w Warszawie

W dniu 16.09.2016, na zaproszenie pani Kierownik Ewy Kowalskiej, delegacja naszego Stow. Andrzej i Renata Proba, zwiedziła Filię Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie oraz wzięliśmy udział w Konferencji Naukowej p.t. 

Ku pamięci obrońców Polski – 17 września 1939

17 września 1939 roku to data bardzo szczególna w historii Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie Polski Ludowej zepchnięta da margines historii, bądź celowo zakłamywana.

17 września 1939 roku Związek Sowiecki jako sojusznik III Rzeszy Niemieckiej uderzył na wschodnie rubieże  Rzeczypospolitej walczącej od 1 września 1939 roku z agresją niemiecką. Na Kresach Rzeczpospolitej zaczęła się eksterminacja polskiej ludności. To wtedy miały miejsce pierwsze zbrodnie na polskich policjantach, rozstrzeliwanych często zaraz po zatrzymaniu przez wkraczającą Armię Czerwoną i NKWD. Dziś 17 września to Światowy Dzień Sybiraka, bo właśnie wtedy, 77 lat temu, zaczęły się pierwsze wywózki Polaków na wschód. Pierwsi byli funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, oficerowie Wojska Polskiego oraz leśnicy, funkcjonariusze Strażnicy Granicznej, Straży Więziennej i przedstawiciele innych służb. Wkrótce zaczęły się deportacje ich rodzin na Syberię. Mord polskich jeńców wojennych, dziś określany przez historyków i archiwistów – Zbrodnią Katyńską.

Liczne delegacje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Federacji Rodzin Katyńskich, i innych organizacji Kresowych

Podczas dwudniowej debaty w Warszawie spotkali się historycy, archiwiści, przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, służb mundurowych, rodzin policyjnych i katyńskich oraz młodzież szkolna.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk był członkiem honorowego komitetu organizacyjnego. Na seminarium i konferencji reprezentował go Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP mł. insp. Daniel Głowacz.

W rocznicowe obchody wpisało się także przedsięwzięcie naukowe w dwóch odsłonach pt.” „Pamięć nie dała się zgładzić” – w 77. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę”, na które składały się:  międzynarodowe seminarium naukowe  „Kresy we krwi 1939. Pamięci Jerzego Łojka”, zorganizowane 15 września 2016 roku. w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz odbywająca się dzień później konferencja„Historia żywa – Kresy 1939”, przygotowana przez Muzeum Katyńskie w Warszawie.

Całości patronowała postać niezwykłego, nieżyjącego od 30 lat, badacza Zbrodni Katyńskiej Jerzego Łojka, który był związany z nią osobiście, gdyż w Katyniu został zamordowany jego ojciec mjr WP Leopold Łojek.

Spotkanie naukowe było okazją do wręczenia odznaczeń i medali. 15 września 2016 roku Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczył Medalem „Pro Patria” Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. Medal odebrał dyrektor Jan Tarczyński, dzień później w Muzeum Katyńskim Minister Jan Józef Kasprzyk takim samym medalem uhonorował Muzeum Katyńskie w Warszawie. Medal odebrała Kierownik Muzeum Katyńskiego dr Ewa Kowalska. Na uroczystości zabrał głos Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna glos zabrała Prezes Teresa Bracka, mówiąc m.in.  –  …. obecność w tym miejscu, tak licznie zgromadzonych rodzin ofiar, młodzieży szkolnej oraz historyków i archiwistów ma szczególną wymowę. Często można spotkać się z opiniami, że patriotyzm i znajomość historii własnego Narodu i Państwa nie jest wartością atrakcyjną dla Polaków. Dzisiejsza nasza obecność w tym miejscu, udział w tym „Katyńskim Znaku Pamięci” udowadnia, że takie stwierdzenie jest nieprawdziwe. Nasza postawa jest materialnym dowodem głębokiego patriotyzmu i przywiązania do kultywowania pamięci o funkcjonariuszach Policji II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję Wam za to z całego serca w imieniu swoim jak i rodzin przedwojennych policjantów skupionych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r.

Nadinspektor Andrzej Szymczyk odznaczył Złotym Medalem „Za Zasługi dla Policji” odchodzącego ze stanowiska Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniewa Wawer. Z kolei prof. Zbigniew Wawer odznaczył Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafała Batkowskiego Medalem Pułkownika Wojska Polskiego Bronisława Gembarzewskiego, za wspieranie inicjatyw muzealnych.

Podczas sesji na warszawskiej cytadeli prace nad dokumentami katyńskimi omówił kom. Hubert Deptuła z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Dzięki zaangażowaniu policyjnych specjalistów udało się poznać treść listów, znalezionych przy ofiarach Zbrodni Katyńskiej, które przez lata przebywania w ziemi stały się nieczytelne.

Bardzo wzruszające były relacje bezpośrednich świadków wydarzeń sprzed 77 lat – dzieci policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb, którzy przeżyli zesłanie na Syberię.

Na koniec drugiego dnia Konferencji kol. Andrzej Proba udekorował panią dr Ewę Kowalską odznaką 35-Lecia OKZ ZZFMO. Podczas dekoracji kol. Proba podziękował pani dr Ewie Kowalskiej za determinację z jaką ona osobiście oraz cały zespół Muzeum Katyńskiego angażuje sie w sprawę pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Wyraził również nadzieję, że kiedy nas już zabraknie, inni młodzi ludzie biorąc przykład z jej działań, będą z taką samą lub z większą determinacją przypominać o naszych może nie tak tragicznych przeżyciach w dążeniu do wolnej Polski.

Uroczystości trwały jeszcze do 17.09.2016 r. Niestety, ze względu na Walne Zebranie Członków naszego Stow. w dniu 17. 09. nie mogliśmy brać udziału w tym interesującym przedsięwzięciu do samego końca.

 

Zostaw komentarz