Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

1. Integracja środowiska byłych funkcjonariuszy MO biorących udział w ruchu związkowym od 1981 r., w szczególności represjonowanych za działalność reformatorsko-związkową od 1981 r. i działalność opozycyjną do 1989 r.

2. Podtrzymywanie pamięci o ruchu reformatorsko-związkowym funkcjonariuszy MO w 1981 r.

3. Organizowanie pomocy dla członków Stowarzyszenia.

4. Integracja wszystkich rodzin działaczy naszego ruchu, w celu utworzenia wspólnoty, której zadaniem będzie dbałość o honor i szacunek dla żyjących i nieżyjących kolegów naszego ruchu, jak również kultywowanie pamięci o naszej działalności i działaczach.