Członkostwo

Zostań członkiem SFMO Godność

Członkiem Stowarzyszenia może być były funkcjonariusz MO, zwolniony ze służby, internowany lub w inny sposób represjonowany za działalność reformatorsko-związkową od 1981 r. lub za działalność w podziemnych strukturach opozycyjnych do 1989 r., lub będący w 1981 r. członkiem komitetu założycielskiego ZZFMO lub delegatem na zjazdy przedstawicieli jednostek MO lub członek jego rodziny.

Osoba starająca się o członkostwo Stowarzyszenia powinna złożyć deklarację członkowską i pisemne oświadczenie, że nie była tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL i nie współpracowała z tymi służbami w inny sposób.

Aby otrzymać wniosek „Deklaracja członkowska” proszę wypełnić poniższy formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

 Chcę otrzymać deklarację członkowską*