Aktualności

Jednorazowe świadczenie pieniężne

DOSTANIEMY NOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE !!!

Miło mi poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia, że w dniu 17 listopada 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa zakłada, że każda osoba o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 31 grudnia 2021 r. statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie przyznane decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie (inaczej niż w przypadku świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przyznawanej działaczom opozycji antykomunistycznej przez Szefa Urzędu na wniosek). Ustawa zakłada, że Urząd wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne w terminie do 31 marca 2022 r.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu i mam nadzieję, że tam bez żadnej dyskusji i sprzeciwu zostanie przez Senat przyjęta – czego wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz sobie życzę.

Przyznam szczerze, że zaczynam pomalutku wierzyć, że jeszcze o nas  całkowicie nie zapomniano !!!

W imieniu wszystkich prawdziwie prześladowanych (bo są i tacy co udawali i niestety współpracowali z naszymi prześladowcami oraz narażali nas na dodatkowe represje) bardzo serdecznie dziękuję inicjatorom tego doceniającego nas projektu.

Łączę pozdrowienia

Julian Sekuła

 

 

Zostaw komentarz