Kontakt

Adres stowarzyszenia

SFMO „GODNOŚĆ”
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Adres do korespondencji

SFMO „GODNOŚĆ”
Julian Sekuła
ul. H. Wiercieńskiego 4/24
20-018 Lublin

Prezes:

Julian Sekuła
tel.: 503 116 217
email: [email protected]
email: [email protected]

Wiceprezes:

Krzysztof Urbańczyk
tel.: 502 270 718
email: [email protected]

Sekretarz:

Zbigniew Daciuk
email: [email protected]

Skarbnik:

Wojciech Kołodziejczak
tel.: 507 028 540
email: [email protected]