Aktualności

LESZEK MARCINEK nie żyje !

Z przykrością informuję,  że  w  dniu  12  kwietnia  2021 r.  zmarł   nasz zacny  Kolega Leszek   Marcinek.

Msza pogrzebowa odprawiona  zostanie  w  dniu  20  kwietnia  2021 r.  o godzinie  10.20  w  Kaplicy  cmentarnej  cmentarza  Kraków – Grębałów, po czym nastąpi  złożenie ciała  w grobie.

Ś. P.  por. rez.  Leszek Marcinek

  • Urodzony w dniu 19 lutego 1946r w Krakowie;
  • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  • inicjator i współtwórca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej organizowanego w 1981 roku;
  • 24 czerwca 1981r zwolniony ze służby na mocy art.65 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 31.01. 1959r o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Z 1973 r. Nr 23, poz 136) czyli dla tzw. „dobra służby” – za sprzeciwianie się reżimowym władzom komunistycznym i tworzenie niezależnych związków zawodowych milicjantów;
  • po zwolnieniu z milicji prześladowany przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa za dalszą działalność opozycyjną przeciwko władzom komunistycznym;
  • w 1987 r. nie wytrzymuje prześladowań komunistycznej bezpieki i opuszcza Polskę wyjeżdżając do USA, gdzie przebywa do roku 1995, po czym łudząc się możliwością kontynuacji koniecznych  przemian w Polskiej Policji powraca do Polski;
  • po powrocie do Polski mimo starań o ponowne przyjęcie do służby w Policji nie zostaje do niej przyjęty na skutek zdecydowanego sprzeciwu ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Bogusława Strzeleckiegobyłego funkcjonariusza komunistycznej służby bezpieczeństwa;
  • nie mogąc utrzymać siebie i rodziny ze skromnej emerytury dorabiał pracując dorywczo w różnym charakterze dopóki wystarczyło mu sił i zdrowia.

Leszek Marcinek był skromnym i uczynnym kolegą walczącym o sprawiedliwość i godność dla uczciwych ludzi.

Zmarł nie doczekawszy się sprawiedliwości społecznej za doznane krzywdy w czasach swojej działalności opozycyjnej i walki o Wolną Polskę.

Cześć i chwała jego pamięci !

Leszku spoczywaj w Pokoju i niech Dobry Bóg ma w opiece Twoją Duszę!

W imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia składam rodzinie Ś.P. Leszka Marcinka wyrazy najszczerszego współczucia.

 

Julian Sekuła

Zostaw komentarz