Aktualności

MIROSŁAW BASIEWICZ NIE ŻYJE

MIROSŁAW    BASIEWICZ      NIE    ŻYJE    !!!

 

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2022r  w wieku 64 lat zmarł nagle   nasz  Kolega Ś.P. Mirosław  Basiewicz.

Łączymy się wszyscy z bólem jakim ta niespodziewana śmierć dotknęła jego  rodzinę.

 

Najbliższej rodzinie, krewnym i przyjaciołom naszego  Ś.P. Kolegi  składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Mirosława Basiewicza odbędą się w miejscowości Suwałki w dniu 14 stycznia 2022r.

Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele parafialnym Konkatedra św. Aleksandra w Suwałkach o godzinie 10.00

Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz parafialny przy ul. Bakałarzewskiej.

 

Ś.P.  Mirosław  Basiewicz     –  życiorys

 

Mirosław  Basiewicz – urodził się 14 stycznia 1958 roku w Warszawie. Zdobył wykształcenie średnie techniczne

Po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Warszawie w 1980 roku rozpoczął prace w Komisariacie Milicji w Piastowie na stanowisku referenta.

W 1981 r., zaangażował się w tworzenie Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (ZZFMO) i aktywnie działał w tworzących się strukturach Krajowych tego związku – był członkiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZFMO.

17 czerwca 1981 r. za swoje przekonania, poglądy i działania na rzecz demokratycznych przemian w Polsce wydalony z pracy w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej w Warszawie. Otrzymał tzw. „Wilczy bilet” uniemożliwiający mu jakiekolwiek zatrudnienie.

W tym okresie nawiązał współpracę z NSZZ „Solidarność”, z działaczami opozycji demokratycznej i antykomunistycznej oraz z Episkopatem Polski. Trzy razy był przyjęty na audiencji przez Prymasa Polski Józefa Glempa.

Był współtwórcą i współpracownikiem tajnego zespołu w strukturach  NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Celem Zespołu było ujawnianie tajnych współpracowników komunistycznego MSW usadowionych w strukturach tego związku.

W 1981 r., uczestniczył jako gość honorowy w I Zjeździe Solidarności w Gdańsku w „Hali Oliwii”, a także Uczestniczył w I Zjeździe Biur Interwencyjnych Solidarności w Bielsku- Białej.

Był cały czas inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod zarzutem wrogiej działalności przeciwko strukturom władzy PRL. Z tego powodu był objęty przez SB rozpracowaniem operacyjnym kryptonim „ROZŁAM”

20 grudnia 1981r zostaje zatrzymany i internowany w ramach akcji „JODŁA”.

Został osadzony w Areszcie Śledczym w Białołęce, gdzie przebywał siedem miesięcy. W areszcie prowadził dziesięciodniową głodówkę. Pomimo represji i szantażu na różne sposoby – nie podpisał  tzw. „lojalki’. Nie wydał również list z danymi i nazwiskami około trzydziestu tysięcy pracowników MO i MSW popierających ideę utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, czym uratował ich i ich rodziny przed represjami.

W czasie pobytu w areszcie wmawiano jemu współpracę z Centralną Agencją Wywiadowczą USA oraz proponowano bilet z Polski w jedną stronę. Nie dał się złamać i przekupić różnymi oferowanymi propozycjami.

W 1982 r., po stanowczej odmowie pracy na rzecz kontrwywiadu komunistycznego MSW został zmuszony przez SB  zastraszaniami do opuszczenia Warszawy i osiadł na gospodarstwie rolnym na Suwalszczyźnie. Niestety i tu w dalszym ciągu był gnębiony przez SB i utrudniano mu w najrozmaitszy sposób prowadzenie gospodarstwa rolnego.

W wyniku bandyckich działań dokonanych na jego osobie przez przedstawicieli władz publicznych reprezentujących poprzedni antynarodowy system komunistyczny panujący
w Polsce, jak i przez przedstawicieli tzw. III RP., poniósł niewymierne straty zdrowotne, moralne i ekonomiczne (wytrucie stada trzody chlewnej — około 100 szt. i dokonanie wielu innych bandyckich działań), przez co znajdował się cały czas do dnia swojej śmierci w tragicznej sytuacji finansowej i życiowej. Nie udało mu się dojść sprawiedliwości nawet w sądach już demokratycznej Polski.

Był rozpracowywany przez SB w ramach rozpracowania operacyjnego „Pismo” związane z drukiem i kolportażem pisma „Godność”. Rozpracowywany także za kolportaż pisma „Nasza sprawa”. Objęty rozpracowaniem operacyjnym SB kryptonim „ETYKA”.

W 1987 r., był pomysłodawcą i współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Poszukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r., którego celem było wyjaśnienie okoliczności i ustalenie miejsca pochówku ofiar największej zbrodni komunistycznej dokonanej na Narodzie Polskim po II wojnie światowej, zwanej „Obławą Augustowską” lub „Małym Katyniem”.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że 1988 r., miał być zamordowany poprzez podanie mu zatrutego alkoholu, ale akcja SB nie powiodła się.

W 1990 roku po przemianach w Polsce powraca do służby w Policji i pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach na stanowisku młodszego specjalisty.

W 1991 r. uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Suwałkach.

Z powodów zdrowotnych w 1993 roku przechodzi na emeryturę w stopniu starszego sierżanta.

W latach w latach 2005-2007 był wiceprzewodniczącym zarządu krajowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” oraz dyrektorem biura krajowego tego Związku. W tym okresie uczestniczył w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mirosław Basiewicz był licencjonowanym przewodnikiem turystycznym i pilotem wycieczek.
W latach 2007-2016 prowadził regionalną działalność wydawniczą związaną ze współczesnością i dziedzictwem oraz z historią Suwalszczyzny. Studiował prawo na kierunku — zarządzanie państwem.

Był pozytywną postacią wielu artykułów w prasie polskiej i zagranicznej oraz audycji telewizyjnych i reportaży radiowych. Jego nazwisko pojawia się w kilku wydaniach książkowych. Czołowa postać pełnometrażowego filmu dokumentalnego, reżyserii Greczynki Atheny Sawidis pt. „Zakazani milicjanci”. Film został pokazany przez program I Telewizji Polskiej.

 

Mirosław Basiewicz był autorem negatywnych artykułów i wypowiedzi na temat systemu panującego w Polsce za czasów tzw. III RP., który okradał wielu Polaków z nadziei, moralności, wartości narodowych i z prawa do godnego życia.

 

Mirosław Basiewicz

W 1989 r. — został nagrodzony przez Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

W 1990 r. — odznaczony przez wojewodę suwalskiego i tygodnik „Krajobrazy” medalem im. Wawrzyńca Gałaja za „Odwagę w myślenia i działaniu”.

W 2004 r. — za działalność społeczną na rzecz rolnictwa, odznaczony przez ministra rolnictwa odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”

W 2007 r. — odznaczony przez zarząd krajowy NSZZ Policjantów „Złotą odznaką”.

W 2007 r. — IPN nadał jemu zaszczytny tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej”.

W 2009 r. — w uznaniu wybitnych zasług dla Narodu Polskiego i Państwa Polskiego odznaczony przez Prezydenta RP. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2011 r. — odznaczony medalem „XX-lecia NSZZ Policjantów”

W  2013  r.  —  uhonorowany     przez Kapitułę Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych zaszczytnym tytułem „Strażnika Godności i Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

W 2015 r. — z rąk prezydenta m. Suwałki otrzymał medal „ W uznaniu sług”

W 2015 r. — został umieszczony w Encyklopedii Policji Polskiej.

W 2016 r. — odznaczony przez Prezydenta RP. Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.

W 2016 r. — otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej
z powodów politycznych.

W 2019 r. został odznaczony medalem „100 Lecia Powstania Policji Państwowej”

W grudniu 2021 roku został Prezesem Stowarzyszenia im. Księdza Jerzego Popiełuszki  w Suwałkach.

Mirosław Basiewicz był także członkiem Komisji Emerytów i Rencistów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Mirosław Basiewicz był współzałożycielem Stowarzyszenia Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich Rodzin „GODNOŚĆ” i  aktywnie uczestniczył w pracach tego Stowarzyszenia. Był  człowiekiem okazującym wiele życzliwości dla wszystkich otaczających go ludzi. Straciliśmy wielkiego człowieka, przyjaciela i kolegę.

 

Zmarł nagle  w dniu 9 stycznia 2022 roku.

Cześć Twojej Pamięci Mirku – spoczywaj w pokoju.

 

 

Prezes Zarządu SFMO „GODNOŚĆ”

Julian Sekuła

Zostaw komentarz