Aktualności

Sztandar SFMO Godność

MAMY  SZTANDAR !!!

Miło mi zakomunikować, że w dniu 25 września 2022 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przekazał nam ufundowany dla Naszego Stowarzyszenia Sztandar.

Ceremonia przekazania odbyła się podczas  uroczystości XXI JASNOGÓRSKICH SPOTKAŃ ŚRODOWISKA POLICYJNEGO w Częstochowie.

W imieniu wszystkich członków Naszego Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania za ufundowany sztandar wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i ufundowania – w sposób szczególny dziękuję Koledze Rafałowi Jankowskiemu i wszystkim członkom NSZZ Policjantów.

Bardzo serdecznie dziękuję również wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na tych uroczystościach i pomogli nam w nadaniu szczególnej rangi dla przekazania Sztandaru.

Jestem pewien, że przekazany nam Sztandar przyczyni się do konsolidacji naszego środowiska jak również do pielęgnowania pamięci o naszych działaczach walczących o Wolną Polskę.

           Prezes Zarządu

        SFMO  „GODNOŚĆ”

mł. insp w st. spocz. Julian Sekuła

Zostaw komentarz