Uchwały walnych zebrań

Uchwały walnych zebrań

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które wybiera w wyborach Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

Walne zebranie członków – zgodnie ze statutem odbywa się co rok i biorą w nim udział wszyscy członkowie SFMO „GODNOŚC”

Uchwały:

Uchwały WZC z 01.06.2013

Uchwały WZC z 04.06.2012

Uchwały WZC z 10.09.2011

Uchwały WZC z 30.09.2006