Walne zebrania

Walne Zebrania Członków zgodnie ze Statutem odbywają się w każdym roku działalności.

W stosownym trybie określonym w Statucie możliwe jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w każdym czasie.

ZOBACZ WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW