Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes zarządu:

mł. insp. w st. spocz. Julian Sekuła
tel.: 503 116 217
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Wiceprezes zarządu:

sierż. w st. spocz. Krzysztof  Urbańczyk
tel.: 502 270 718
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Sekretarz:

chor. w st. spocz.  Zbigniew Daciuk
e-mail: [email protected]

Skarbnik:

st. sierż. w st. spocz.  Wojciech  Kołodziejczak
tel.: 507 028 540
e-mail: [email protected]